Category Archives: Årsta Havsbad

Firandet av Kommunalt VA!

https://fotogalleriet.arstahavsbad.org/#share?id=dd41e990-df69-4d33-b09e-a8d3cbf6b569

Fastighetsägareföreningen firade kommunalt VA på dansbanan.Ingwar Åhman-Eklund ordförande i fastighetsägareförening välkomnade alla.Kommunens projektledare för VA-utbyggnaden Leif Engström höll tal.Det gjorde även stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen.Musik varvades av bandet Six Teen Flames.

Nu firar vi kommunalt VA i området och att vårt Årsta Havsbad fyller 90 år !

Under 2018 blev området äntligen helt anslutet till kommunalt VA och fiber. Det är en stor seger för vår förening som kämpat för kommunalt vatten i många år.  Vi firar detta nu under jubileumshelgen lördagen den 13 juli bl a med en konsert med Six Teen Flames kl 13.00 och gäster från kommunen. Nu kan vi gå vidare med att förbättra livet i Årsta Havsbad. Vårt boende utvecklas fortlöpande  – och idyllen består.                                                                                     

Vi har startat en DETALJPLANEGRUPP:

för att att förbättra nuvarande planer på de sätt som går inom Plan- och bygglagen samt ha en beredskap inför nästa detaljplan. Vi har börjat med att göra en hemställan till kommunen om att vi ska få installera solpaneler på våra stugor – utan bygglov trots att området är klassat som kulturhistoriskt. Vi arbetar även med att Amfibieregementet inte ska få hindra oss att  få ökade byggrätter med hänvisning till deras bullerstörningar. Kom med DU OCKSÅ- Nästa möte är den 7 augusti i föreningsgården.                                                                                              

Planeringen norr om Årsta Havsbad                                                       

Planeringen av området norr om Årsta Havsbad har startat med en exploatörsgrupp,  med Fopha Invest, kommunen och markägarna, som ska arbeta med projektet som består av flera delar. Dels en del med nya bostäder i småhus och något äldreboende i Stymningevik,  dvs skogen vid vattnet norr om Karlslund. Där kommer man också att kunna få in viktig social och kommersiell service av nytta för oss i Årstaområdet. En annan del av det aktuella projektet är en upprustning av Årsta Slott som kommer att förses med konferensanläggning, orangeri, hotell och spa. Samt en lunchservering i själva slottshuset  som är öppen nu under sommaren och golfsäsongen. 

Utformning av området vid Utöbryggan (Årsta Brygga)                                          

Det kommer att byggas ny vänthall vid bryggan under hösten.. Kommunen betalar den nya vänthallen och Skärgårdsstiftelsen blir byggherre.  Den nya vänthallen kommer att ligga mellan den nuvarande grillbaren och stranden och ska vara klar våren 2020. Vår förening vill att man prövar att uppföra små faluröda bodar med försäljning och service och har fått Skärgårdsstiftelsen att gå med på att diskutera det.                                                                                                                                                                                                            

Så kontaktar du oss…..                                                             

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. Vår e-post är till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.org och till vår ordförande Ingwar Åhman-Eklund: ingwar@arstahavsbad.org.  Besök gärna vår hemsida www.arstahavsbad.org för aktuell information om styrelsens sammansättning med mera eller vår sida på FACEBOOK där du kan föra en aktuell dialog med vår styrelse och andra medlemmar, ställa frågor och komma med synpunkter. En snabb väg till tydlig kontakt! Ny i styrelsen är Helena Lepistö.                                                                                                                                                                                                

Bli medlem NU i vår förening – för att göra boendet i ÅH bättre och bättre.

Betala din medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbunds plusgiro: 4334165-0. Det är viktigt att du anger kod 1330 och att du lämnar namn, mail, telefon och fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan man inte se att pengarna avser medlemskap till just vår förening!  Medlemsavgiften för ny medlem är idag 395,00 kr. Det enklaste sättet att bli medlem är: Gå in på vår hemsida.  Klicka på MEDLEMSKAP högst upp. Skrolla sedan ned och klicka på länken Villaägarnas ABC-region. Då får du ett formulär som du kan fylla i. Sedan får du ett inbetalningskort på posten.

HÖR GÄRNA AV DIG om du vill bli aktiv! Det är mycket spännande på gång NU! Flera aktiva behövs på grund av alla lovande projekt!                                                                                                                                                                                                                                                                

                   STYRELSEN i  Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

Årsmöte Lördagen den 27 April

Välkomna till Årsta Havsbads fastighetsägareförenings årsmöte. Motioner till vårt årsmöte ska vara inlämnade senast söndagen den 14 april i vår postlåda på Årsta Torg eller i ett mail till styrelsen.

Årsmötet hålls i föreningsgården i Stora Badparken klockan 13.30

Årstadagen 14 Juli

Vi i fastighetsägare föreningen kommer vara på plats och ha ett informations bord nere vid dansbanan mellan kl. 09:00 – 13:00

Välkomna!

Villaägarnas möte i Haninge

Så skyddar du dig mot inbrott!

Haninge hårt drabbat av småhusinbrott
Möte och paneldebatt med lokalpolitiker onsdagen den 29 augusti klockan 19.00 i Vegabaren

Alla våra medlemmar hälsas välkomna till Villaägarnas möte i Haninge onsdagen den 29 augusti om hur man effektivast skyddar sina hem mot inbrott. Haninge var en av Sveriges hårdast inbrottsdrabbade kommuner under år 2017.En ökning med 41 % sedan året innan. Informationsmötet hålls i Vegabaren, Nynäsvägen 8 i norra Haninge.
Arrangörer är Villaägarna Haninge –Tyresö i samarbete med många lokala villaägareföreningar.
Lena Södersten, jurist hos Villaägarna, informerar och svarar på frågor. Lokalpolitikerna kommer att inbjudas till panel- debatt för att tala om vad de tänker göra för att minska inbrotten. Grannstödsbilen, som subventioneras av Villaägarna, kommer och informerar. I Årsta Havsbad ger Leif Grönqvist våra medlemmar lokal information. Mer info kommer senare.

Nytt bostadsområde planeras strax norr om Karlslund Vid en presskonferens före midsommar presenterade Haninge kommun flera projekt som ska genomföras tillsammans med Foppa Forsbergs investbolag. Ett av projekten är nya bostäder strax norr om Karlslund. Viken och den öppna grönskan intill Karlslund kommer inte att beröras. Det nya området kommer i praktiken bli en ny del av Årsta Havsbad. De kommer att planeras och byggas ihop med markägaren. En positiv möjlighet som kan berika oss med nödvändig social och kommersiell service när fler kommer att bo permanent i området. Ett annat projekt i vår närhet är en upprustning av Årsta Slott som kan komma att förses med en ny konferensanläggning, hotell och spa och en tryggad lunchservering året runt.

På vårt årsmöte den 29 april blev nästan hela vår styrelse omvald och fortsätter att arbeta för ÅrstaHavsbad. Den ende som lämnade arbetet för andra uppgifter är vår webbmaster Conny Johansson. Vi tackar honom för ett mycket bra arbete och hans upplägg av vår hemsida.
Till ordförande återvaldes även i år Ingwar Åhman-Eklund, mobil 073 – 424 6930 och till vice ordförande Sten Nordell .Ny i styrelsen är Kjell Grönqvist som tidigare varit med i samfällighetens styrelse. Vi har nu fler medlemmar i föreningen än något tidigare år. Lokalt bevakar vi bl a att alla får möjlighet att ansluta sig till fiber.

Så kontaktar du oss: Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. Vår e-post är till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.org och till ordförande: ingwar@arstahavsbad.org. Besök gärna vår hemsida www.arstahavsbad.org för aktuell information om styrelsens sammansättning med mera eller vår sida på FACEBOOK där du kan föra en aktuell dialog med vår styrelse och andra medlemmar, ställa frågor och komma med synpunkter. En snabb väg till tydlig kontakt!

Bli medlem i vår förening Betala din medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbunds plusgiro: 4334165-0.Det är viktigt att du anger kod 1330 och att du lämnar namn, mail, telefon och fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan man inte se att pengarna avser medlemskap till just vår förening! Medlemsavgiften för ny medlem är idag 395,00 kr. Det enklaste sättet att bli medlem är: Gå in på vår hemsida. Klicka på MEDLEMSKAP högst upp. Skrolla sedan ned och klicka på länken Villaägarnas ABC-region. Då kommer du till ett formulär som du kan fylla i. Sedan får du ett inbetalningskort på posten.

Kontakta oss gärna för mer information – Styrelsen