Handlingsplan

Handlingsplan 2015 för Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

Under det kommande verksamhetsåret är det viktigt att först och främst ta tag i följande ärenden:

Få igång konstruktiva dialoger med kommunen, landstinget, försvaret och skärgårdsstiftelsen m.fl.

Ta tag i och minska Amfibiebataljonens påverkan på området med annektering av mer vattenyta och ageranden för att minska våra byggrätter genom att upprätta en anda av ömsesidig respekt.

Bevaka bredbandsuppkopplingen i området så att den blir väl genomförd och så att tillräckligt många kopplar in sig så att vi blir anslutna.

Besvara remissen från Boverket/regeringen om undantag från kravet på bygglov tillsammans med vår huvudorganisation som är inbjuden att besvara remissen.

Bevaka den pågående VA-utbyggnaden så att den genomförs på ett kompetent sätt och så att kommun och entreprenörer lever upp till sina åtaganden och i tid. T ex att staket och diken återställs.

Öppet hus i föreningsgården så att våra medlemmar kan träffa oss och framföra sina synpunkter direkt till oss. Eventuellt medlemsmöte med något angeläget föredrag.

Se till att ha en god information via vår hemsida, affischer och en ny facebooksida.

Öka antalet medlemmar för att få ökad tyngd för våra krav.

Antagen av styrelsen den 28 mars 2015