Handlingsplan

Handlingsplan år 2019 för

Årsta Havsbads fastighetsägareförening

Vi föreslår att vår förening under året framförallt skall

Fira att hela området nu är anslutet till kommunens åretrunt-VAsystem och fiber.

Föra dialog med våra medlemmar direkt och genom facebook och hemsidan.

Delta i kommunens planering och utbyggnad av området runt Årsta Slott och där verka för att Årsta Havsbad utökas med bostäder och service mellan Karlslund och Haninge Strands Golfbana men med en grön kil närmast Årsta Havsbad.

Processa våra synpunkter angående området vid Årsta brygga med berörda markägare och andra intressenter.

Bevaka att indragningen av fiber i Årsta Havsbad verkligen är helt färdig i hela området.

Påverka försvaret och kommunen för att få dem att acceptera att vi får större byggrätter och att alla i området får rätt att bygga Attefallshus.

Samråda med samfälligheten för våra medlemmars räkning, bl a om områdets skötsel.

Medverka på Årstadagarna och höstmarknaden för att informera om vår verksamhet.

Informera våra medlemmar om Villaägarnas Riksförbund och alla dess förmåner samt om kommunala beslut som berör våra medlemmar.

Delta i årets Skärgårdsting i Nynäshamn söndagen den 31 augusti.

Driva ärenden som frågan om gång- och cykelbana och belysning av vägen mellan Årsta Havsbad och väg 73.

Verka för ökad service i Årsta Havsbad.

Dra igång en arbetsgrupp för bättre detaljplaner för Årsta Havsbad, både den nuvarande planen och kommande.

Verka för att alla i Årsta Havsbad ska få installera SOLCELLER utan att behöva betala