Handlingsplan

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening – Vårt arbete och Program

Årsta Havsbad, ”sommarstaden” vid Hårsfjärden, är ett fantastiskt bostadsområde för fritidsboende men även för ÅRETRUNTBOENDE.

Nästan alla våra fastigheter används året runt. Över 500 (vuxna) personer var vid årsskiftet 2021/22 skrivna som åretruntboende – med 72 företag!  Fritidsboende tillbringar stora delar av sin fritid i sina oftast vinterbonade fritidshus.

Tidigare har vi bidragit till utvecklingen av Årsta Havsbad genom att arbeta i många år inte bara för kommunalt vatten och avlopp utan även för fiber till området och andra frågor som berör Årsta Havsbad.

 Nästa steg är nu en ny detaljplan för Årsta Havsbad.

Vi vill med arbetet med att förändra i dagens detaljplan, förutom att förbättra för dagens nybyggnationer/ombyggnader, förbereda för de diskussioner som skall hållas med kommunen om nästa detaljplan, som skall träda i kraft senast 2030. Vi vill inte att kommunen tar den enkla vägen och bara förlänger dagens detaljplan utan att man antar en ny med nya byggregler som medger bra, hållbara, snyggare och mer variation av husen i vårt område, men framför allt större byggrätter. Detaljplanen behöver även vara öppen för att utveckla hela området i miljöriktig och hållbar riktningen

 Vi arbetar nu för att:

  • Försvarets influensområde/riksintresse som omfattar Årsta Havsbad inte skall göra detta. Vi kan leva med försvaret och deras verksamhet men inte i trånga hus! En av anledningarna till begränsningarna i byggrätterna i dagens detaljplan är att vårt område ligger inom försvarets influensområde/riksintresse för Försvarsmaktens regementen vid Berga och försvaret vill begränsa våra byggrätter.
  • Vi har ett antal problem med dagens detaljplan som vi vill ändra på nu, innan en ny antas 2030. Det är möjligt att ändra i gällande detaljplan om områdets karaktär inte påverkas eller detaljplanen utökas. Ett problem är att vår tillåtna byggyta är högst 70 kvm och ingen källare. Det gör främst barnfamiljer trångbodda.
  • Vi har startat en detaljplanegrupp som har kommit fram till några förslag på förändringar som kommunen skulle kunna genomföra nu.
  1. Tillåt att man får bygga källare
  2. Att det blir tillåtet med samma takvinklar i hela området, 27 grader eller mer
  3. Att det blir tillåtet med samma gavelbredd i hela området, 6 meter eller mer
  4. Att man kan inkludera den yta som finns som extra bod om den inte byggs i huvudhusets byggyta
  5. Att tillåta högre bygghöjd än 6m
  6. Att tillåta solceller utan bygglov

Bli medlem i vår förening för utveckling av boendet i Årsta Havsbad

 Medlemsavgiften betalas till Villaägarnas Riksförbunds plusgiro: 4334165-0.

Medlemsavgiften för ny medlem är idag 395,00 kr. Det enklaste sättet att bli medlem är: Gå in på vår hemsida www.arstahavsbad.org. Klicka på MEDLEMSKAP högst upp. Skrolla sedan ned och klicka på länken Villaägarnas ABC-region. Då kommer du till ett formulär som du kan fylla i. Sedan får du ett inbetalningskort på posten. Du kan också bli medlem via Villaägarnas hemsida – då är det är viktigt att du anger kod 1330 och att du lämnar namn, mail, telefon och fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan man inte se att pengarna avser medlemskap till just vår förening!

 Du blir också medlem i villaägarnas riksförbund!

Genom att bli medlem i vår förening får du en mängd förmåner då Fastighetsägarföreningen i Årsta Havsbad även är medlem i Villaägarna.

Genom detta arrangemang så får du som medlem:

– En mängd rabatter, på t ex byggmaterial, bilar, vitvaror.

– Rabatter på bolån, privatlån, försäkringar

– Min villa, Hur mår ditt hus kontroll

– Tryggtjobb

– Villaägarna har också rådgivning inom juridik, energi, bygg, trädgård

– Som ny medlem får du också välkomstcheckar.

– Du får också en tidning fem gånger om året med många nyttiga tips,

Besök deras hemsida och se förmånerna: www.villaagarna.se

Hör gärna av dig om du vill bli aktiv!

 Gå med i Fastighetsägarföreningens Facebookgrupp och delta aktivt i utvecklingen av Årsta Havsbad.

Vi ses i Årsta Havsbad!

 ÅRSTA HAVSBADS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Styrelsen