Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

NÄSTA ÅRSSTÄMMA TIDIGAST I SOMMAR

Coronan gör att vi har fått senarelägga våra årsstämmor. Håll utkik på våra anslagstavlor.Vi kallar som vanligt via affischer, hemsida och vår grupp på face- book. Vi kommer förhoppningsvis att ha denna stämma i sommar om folk har hunnit bli vaccinerade och epidemin klingat av.Förra året stod vår mötesverksamhet still. Vilket
var dåligt socialt men hjälpte oss ekonomiskt efter ett dyrt jubileumsår 2019. Vi har återigen en stabil ekonomi. Styrelsen arbetar ideellt och i istället för arvoden avtackas vi med en årlig lunch eller middag.

Ny hemställan till Haninge om våra byggrätter i mars.

I den framhåller vi att vår nuvarande detaljplan är inaktuell och överspelad och behöver ersättas med en ny detaljplan som utgår från den befintliga fastighets- användningen. Det går ju inte att ha som övergripande målsättning att utveckla en sommarstad som avskaf- fades för femtio år sedan. Det är endast tom nostalgi. Däremot skall området betecknas som fritidsområde (med permanentboende) då det underlättar för en ny detaljplan som bättre stämmer med dagens utnytt- jande och områdets sanna karaktär.Den ökande permanentningen och åretruntboen- det har gjort det akut att få restriktionerna upphävda. Det är alltmer angeläget att Haninge kommun förhandlar med Amfibiebataljonen om ett upphävande de byggbegränsningar som hindrar det som är en nor- mal användning av våra fastigheter. Det som gått att göra vid Ravlunda skjutfält i Skåne och i Boden går givetvis att uppnå även här.Vi kommer även att kontakta kommunen för ett möte i syfte att underlätta en plane-ring utifrån den verkliga bostadssituationen i Årsta Havsbad. Och kräva att kommunen upprättar en ny detalj- plan som stämmer med nuvarande fastighetsanvändning.

Detaljplanegruppen

Gruppen kommer att sätta fart igen så snart smittoläget är under kontroll. Vi hann dock sända
iväg två skrivelser till Haninge kommun i höstas, dels om att vi hemställer om att få sätta upp solceller på våra fastigheter, dels om att vi vill ha kommunens hjälp med att få Amfibieregementet att gå med på att detaljplanen justeras så vi kan få större byggrätter.Detaljplanegruppen kommer bl a att bevaka det kommande planförslaget för Västerhaninge centrum som väntas i sommar samt verka mot miljöförstörande planer och parkeringsytor.Hör av dig om du vill komma med i detaljplanegruppen!

Vi är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund

Detta ger oss stabilare administration och medlemsservice och ger oss större styrka när frågor drivs gemensamt. Vår ordförande deltar lokalt i Haninge/Tyresös styrelsearbete.Vår fastighetsägareförening sponsrar genom vårt medlemskap i Villaägarna den Grannstödsbil som åker runt i området och spanar efter brott och annat som verkar misstänkt.

Vänthallen vid Årsta brygga tycks äntligen börja byggas!

Ända sedan år 2013 har planerna på en vänthall vid Årsta brygga gått i stöpet gång på gång. Men nu ska den, så fort bygglovet är klart, börja byggas av Utö företagarförening som också driver parkeringen vid bryggan. Haninge kommun och Region Stockholm betalar. Förhoppningsvis blir den klar nu i sommar. SE BILDENpage1image54243728

Så kontaktar du oss

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 137 97 Årsta Havsbad är vår postadress.Vår e-post är till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad. org och till vår ordförande Ingwar Åhman-Eklund: ingwar@arstahavsbad.org. Besök gärna vår hemsida www.arstahavsbad.org för aktuell information om styrelsens sammansättning med mera eller vår sida på FACEBOOK där du kan föra en aktuell dialog med vår styrelse och andra medlemmar, ställa frågor och komma med synpunkter. En snabb väg till tydlig kontakt!

Bli medlem NU – och gör boendet i Årsta Havsbad bättre och bättre!
Du ska betala din medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbunds plusgiro: 4334165-0. Det är viktigt att du anger kod 1330 och att du lämnar namn, mail,telefon och fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan man inte se att pengarna avser medlemskap till just vår förening! Medlemsavgiften för ny medlem är 395 kronor.

Vi ses i vårat havsbad – Styrelsen

HÅLL DIG VÄL INFORMERAD!

Läs Fastighetsägareföreningens hemsida

www.arstahavsbad.org

och vår facebookgrupp för att få fakta, inspiration och argument.

Vi ses i Årsta Havsbad! Styrelsen

GÅ MED I VÅR DETALJPLANEGRUPP DU OCKSÅ!

Årsstämman senarelagd till sommaren!