God Jul och Gott Nytt År!

Årsta Havsbads Fastighetsägare förening önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Villaägarnas Dag!

Välkomna nu på lördag den 2 september
till Villaägarnas dag!
Då informerar vi våra medlemmar och andra Årsta Havsbadsbor på Torget i Årsta Havsbad. Vi är på plats där mellan klockan 11 -15.
——————————————————————————————————–
Nästa år, 2018, är vårt nya kommunala VA äntligen klart! 2017 är SISTA sommaren med sommarvatten!
DET MÅSTE VI FIRA!
Välkomna till vår VATTENFEST på Årstadagen nästa år!
Nästa år är äntligen vårt efterlängtade vintervatten helt klart. VECKA 42 i höst den 16 – 23 oktober stängs sommarvattnet av för allra sista gången och går till historien. Detta har vi arbetat hårt för att uppnå ända sedan vi bildades och många av oss ända sedan tidigt 1980-tal. Det har varit många möten och uppvaktningar men vi har haft och har utvecklingen på vår sida! Det här vill vi fira rejält på Årstadagen nästa sommar ihop med många andra som också kämpat för kommunalt VA. Festen är flyttad till sommaren 2018 för att alla ska vara inkopplade. Det blir musik och hurrarrop och serveringar. Vi återkommer med en detaljerad inbjudan i god tid före nästa sommar. Men redan nu ser vi hur det nya vattnet leder till ett förändrat Årsta Havsbad. Många nya och/eller upprustade hus. Och det vi ser idag är bara början på en ny blomstringstid i Årsta Havsbad.
Dräneringspump
De få som valt att endast ha en kran vid tomtgränsen kan stänga av sitt vatten inför vintern genom att installera en SJÄLVDRÄNERANDE VENTIL som tömmer kranen på vatten så den inte fryser när det blir frost
En förbättrad miljö vid Årsta Brygga
Vi arbetar vidare med frågan om en förbättring av miljön vid Utöbryggan. Vi vill ha försäljning i små skärgårdsbodar vid bryggan – som i Dalarö och har redan flera lovande intressenter. Vi verkar även för att frågan med en ny vänthall ihop med den befintliga grill och glassbaren skall lösas så en byggnation kommer igång. Vi diskuterar frågan ihop med kommunen och skärgårdsstiftelsen.
Planering pågår strax norr om Årsta Havsbad
Sedan några år har området mellan Karslund (Stymningeviken) och Haninge Strands golfbana samt Årsta Slott ingått i kommunens översiktsplanering av nya bostäder och ny service. Länsstyrelsen vill få slottet kompletterat med nya konferenslokaler och ett SPA för att få fart på ekonomin. Det har också diskuterats nya bostäder och service i skogen på sjösidan av landsvägen mellan Karlslund och golfen. Ett sådant nytt område skulle kunna innebära en förbättring av den offentliga (äldreboenden och förskola) och kommersiella servicen i Årsta Havsbad. Ny närservice kommer att bli allt viktigare för oss i takt med att allt fler av oss blir permanentboende. Vi kommer att träffa kommunledningen under hösten i syfte att verka för att dessa planer blir så bra som möjligt för oss i Årsta Havsbad

Årstadagen 15 Juli

Tips!

http://targafloriosvezia.se/dagens-program

Så går arbetet!

SÅ GÅR ARBETET – 2017-05-05
Arbeten med att koppla på vatten i område K är snart klart och vi beräknar skicka ut information till fastighetsägarna i område K, under maj månad. Då kan du som fastighetsägare koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens VA-ledningar.

Vi går nu vidare med färdigställa det sista området som beräknas vara klart efter sommaren.

Entreprenadarbetena pågår för närvarande på Skonertvägen till Galärvägen, Kanotvägen/Briggvägen mot Kolonivägen. Elektriska gatan /Pråmstigen. Entreprenadarbetena beräknas pågå under maj-juni.