Vem gör vad i ÅH?

Det positivt trevliga är att det finns åtskilliga föreningar inom Årsta Havsbad. Det tyder på ett stort socialt engagemang och en varierad idérikedom hos många Årstabor.

Det knepiga kan vara att få klart för sig vem eller vilka som ansvarar för vad. Till vem vänder man sig med sina frågor och synpunkter? Här följer några tips om den saken.

Båtplatser, båtbryggor, uppläggningsplatser för båtar
Hårsfjärdens båtsällskap.
Se information under www.arsta-havsbad.se

Parkmark, vägar, p-platser inom området
Årsta Havsbads Samfällighetsförening, www.arsta-havsbad.se

Färskvattenledningar och dagvattenavlopp
Årsta Havsbads Samfällighetsförening, www.arsta-havsbad.se

Allmänna sociala aktiviteter, t ex midsommarfirande, danskvällar, tipspromenader, idrottsengagemang med mera
Årsta Havsbads Stugägareförening, www.arsta-havsbad.se

Mer specifika konst- och kulturaktiviteter
Årsta Havsbads Konst- och Kulturförening, www.konstkultur.wordpress.com

Anställning av sommarungdomar, sommarförvaltare och liknande
Årsta Havsbads Samfällighetsförening, www.arsta-havsbad.se

Idépolitiska frågor om Årsta Havsbads framtid
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, www.arstahavsbad.org
Föreningen Bevara sommarstaden Årsta havsbad, www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se
Obs att dessa två föreningar driver idépolitiska frågor åt olika håll:
ÅHF vill vidareutveckla Årsta Havsbad till ett levande skärgårdssamhälle och välkomnar därför, inte minst av miljöskäl, kommunalt vatten och avlopp. Föreningen vill även att kommunen ska tillåta något större byggnader än de föreslagna byggnaderna med max enplans 70 kvm byggytor.
Bevarandeföreningen är emot kommunalt VA och vill inte att den tillåtna byggytan ska överstiga de 60 kvm som gällde för den tidigare detaljplanen (nu utökat till 70 kvm).