Om ÅHF

Föreningens intentioner

FÖRENINGEN HAR MED STÖD AV MEDLEMMARNA UTTALAT FÖLJANDE:

Vi vill medverka till att vidareutveckla Årsta Havsbad som ett framtidsdugligt och levande skärgårdssamhälle med en god, nutida bostadsstandard. Därmed vill föreningen verka för ökade byggrätter. Exempel på inom Årsta Havsbad uppförda moderna hus kan du se om du klickar på Bilder i menyn till vänster. Frågan är om dessa hus skämmer området. Det finns för närvarande krafter, även inom Haninge kommun, som vill begränsa byggrätterna, och inte tillåta takvinklar som möjliggör byggnation av loft eller inredningsbara vindar.

Föreningen vill inte omvandla Årsta Havsbad till någon ny villaförort med breda, asfalterade gator. Det borde inte hindra att moderna, stilfulla till- och nybyggnader bör tillåtas.

Föreningen vill i dialoger med Försvarsmakten, Haninge kommun och andra myndigheter driva frågor som medför olägenheter, främst buller, för fastighetsägarna i samband med militärens övningar i Berga med omnejd.