Medlemskap

Som fastighetsägare inom Årsta Havsbad kommer du att ha stor nytta av ett medlemskap inom Årsta Havsbads Fastighetsägareförening. Genom föreningens tillhörighet till Villaägarnas Riksförbund kommer du få fri expertrådgivning inom områden som arkitektur, bygg-, energi- och VVS-frågor, juridik och lantmäteri. Dessutom får du via Villaägarnas Riksförbund fri tillgång till informationsskrifter inom fastighetsrätt, fastighetstaxering, bygglov med mera. Ett medlemskap medför dessutom mängder med förmånliga rabatter vid köp av produkter och tjänster för ditt boende, och du får därutöver ett inspirerande medlemsmagasin, Villaägaren, fullspäckat med olika idéer och tips.
Nu ingår även en ägarskyddsförsäkring i medlemskapet. Skulle din lagfart kapas får du hjälp med att utreda bedrägeriet och att få din fastighet tillbaka igen.
Läs mer om dina förmåner och rättigheter via Villaägarnas Riksförbunds hemsida

Medlemsavgiften för ny medlem är idag 395,00 kr. Det är således en förstagångsavgift.
Om du redan är medlem i Villaägarnas Riksförbund (genom att du t ex har villa någon annanstans) betalar du enbart 100,00 kr/år i tillägg som medlem även till Årsta Havsbads Fastighetsägareförening.
Det enklaste sättet att bli medlem är att
1) Klicka på den här länken:
Villaägarnas ABC-region
Då får du upp ett formulär som du fyller i, och när ansökan om medlemskap är klar får du ett inbetalningskort med posten. Och därmed får du även tillgång till alla förmåner.

Som alternativ kan du också erlägga avgiften direkt till Villaägarnas Riksförbunds plusgiro: 4334165-0, och då är det viktigt att du anger kod 1330 och att du lämnar namn och fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan man inte avläsa att pengarna avser medlemskap till just vår förening!