Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

Detaljplanegruppen

Gruppen är igång igen. Vi kommer att bjuda in kommunstyrelsens ordförande till ett möte för att diskutera våra krav på ändringar i detaljplan som kan göras nu utan att anta en ny. Vi har sänt iväg två skrivelser till Haninge kommun under åren, dels om att vi hemställer om att få sätta upp solceller på våra fastigheter, dels om att vi vill ha kommunens hjälp med att få Amfibieregementet att gå med på att detaljplanen justeras så vi kan få större byggrätter.

Vi är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund

Detta ger oss stabilare administration och medlemsservice och ger oss större styrka när frågor drivs gemensamt. Vår ordförande deltar lokalt i Haninge/Tyresös styrelsearbete. Vår fastighetsägareförening sponsrar genom vårt medlemskap i Villaägarna den Grannstödsbil som åker runt i området och spanar efter brott och annat som verkar misstänkt.

Så kontaktar du oss

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. Vår e-post är till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.org. Besök gärna vår hemsida www.arstahavsbad.org för aktuell information om styrelsens sammansättning med mera eller vår sida på FACEBOOK där du kan föra en aktuell dialog med vår styrelse och andra medlemmar, ställa frågor och komma med synpunkter. En snabb väg till tydlig kontakt!

Bli medlem NU – och gör boendet i Årsta Havsbad bättre och bättre!
Du ska betala din medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbunds plusgiro: 4334165-0. Det är viktigt att du anger kod 1330 och att du lämnar namn, mail,telefon och fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan man inte se att pengarna avser medlemskap till just vår förening! Medlemsavgiften för ny medlem är 395 kronor.

Vi ses i vårat havsbad – Styrelsen

HÅLL DIG VÄL INFORMERAD!

Läs Fastighetsägareföreningens hemsida

www.arstahavsbad.org

och vår facebookgrupp för att få fakta, inspiration och argument.

Vi ses i Årsta Havsbad! Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *