Så Går Arbetet (uppdat 16-09-19


Område C

Fastighetsägare i område C har fått ett brev hemskickat med information om att de kan koppla ihop VA-ledningarna på tomten, med kommunens VA-ledningar i gatan. Det som återstår för att fastighetsägare i område C ska få tillgång till det kommunala VA-nätet, är att skicka en fullständig checklista till oss. När checklistan är godkänd kan fastigheterna i område C driftsättas.

Återställning av vägar pågår i område C.

Område F

Kommunens VA arbete i område F är färdigt.

Vi håller nu på att ta fram ett debiteringsunderlag för område F. Detta kommer inom kort att skickas ut.

Vi väntar svar på inskickade vattenprover. När vattenproverna är godkända kommer fastighetsägare i område F att få hem ett informationsbrev och fakturan för anslutningsavgiften där det står att de kan koppla ihop ledningarna med kommunens. OBS! om ni ska ha tappkran eller egen brunn, skriv gärna detta på underlaget och skicka tillbaka det till oss.

Område E

Idag startar vi arbetet i område E, när vi är klara i område E börjar vi arbeta i område D.

Etapp 4

Vi arbetar på Årsta Havsbadsvägen efter det arbetar vi på Loggvägen för att sedan arbeta på Kolonivägen och sedan på Elektriska gatan.

(Uppdaterat 2016-09-19)