Fastighetsägareföreningen har åter uppvaktat Kommunpolitiker

Den 14 juni uppvaktades den nye ordföranden i Stadsbyggnadsnämnden, kommunalrådet Peter Olevik Dunder, av Ingwar Åhman-Eklund, Gunnar Bäck och Hans Gordon. Vi vädjade åter igen med styrka för vår uppfattning om rimligheten i att tillåta en något större boarea i och med att det nya VA-systemet införs. Vi hänvisade även till att man idag fortsätter med tillåtna lofthusbyggen i Årsta samt att erfarenheterna från andra kommuner som infört hårda byggrestriktioner i fritidshusområden, bl a Eskilstuna, är klart negativa. Peter Olevik Dunder lyssnade uppmärksamt och gjorde noteringar men kunde förstås inte utlova något på sittande stol.