Partiklar i kommunala vattenlednings nätet!

Ett antal fastighetsägare har fått partiklar från vattenledningen och satt igen b.l.a. Kranar/blandare.Enligt uppgift ska det tydligen vara näst intill omöjligt att få helt rent från partiklarna som samlas.Skall tydligen vara som silicon liknande ämne och tros komma från skarvarna/kopplingar mellan rören.Något ämne som använts och släpper med tiden.Vi forskar vidare i vad det kan röra sig om och om det är lokalt eller över hela Årsta Havsbads område.Hör gärna av dig om du är drabbad till Fastighetsägare föreningen så kanske vi kan kartlägga hur omfattande det är.

Mvh.Fastighetsägare föreningen

Årsmöte 2017

Alla medlemmar kallas till ÅRSMÖTE 2017 Söndagen den 23 april klockan 14.00 i den nyrenoverade föreningsgården nere i Stora Badparken. Med information om VA-arbetena och annat aktuellt. Motioner skall vara styrelsen tillhanda allra senast söndagen den 26 mars.Adresser finner du här nedanför: Vår postadress är Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 137 97 Årsta Havsbad. e-post till oss: styrelsen@arstahavsbad.org eller till ordförande: ingwarae@gmail.com
Välkomna! Styrelsen

Så Går Arbetet! (Uppdat Mars)

Vattenproverna i område G, H och I är nu godkända och alla fastighetsägare ska ha fått vatten och avlopp påkopplat till förbindelsepunkten.

Det innebär att fastighetsägarna i dessa områden får koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens VA-ledningar så fort de mottagit ett brev med förbindelsepunktens läge. Breven är utskickade nu i veckan.

Nu går vi vidare med att koppla på vattnet i område K som beräknas vara klart innan sommaren.
Karta över områdesindelning

Entreprenadarbetena pågår för närvarande på Elektriska gatan mellan Kuttervägen och Kostervägen, Briggvägen, från Kuttervägen mot Kanotstigen samt på Kryssarstigen. Entreprenadarbetena beräknas pågå under april.

NY PROJEKTLEDARE!

NY PROJEKTLEDARE
Ny projektledare och ny projektsamordnare för Årsta Havsbadsprojektet (utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp)

Karl-Ossian Frimodt avslutar sin anställning på Haninge kommun och från och med 27 mars ersätts han av Camilla Kostamo som blir ny projektledare.

Från och med den 1 april tillträder Annika Wikholm som projektsamordnare och ansvarar för information och administration.

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att kontakta oss via e-postadressen: arstahavsbad@haninge.se eller på telefon 08-606 82 06.

Så går arbetet!(uppdat 2017-01-27)

Nu ska alla fastighetsägare i områden A – F ha fått vatten och avlopp påkopplat till förbindelsepunkten.

Etapp 1 Årsta Havsbadsvägen asfaltering. Just nu är det vinteruppehåll i entreprenaden.

Entreprenadarbetena pågår för närvarande på Elektriska gatan/Kuttervägen, Briggvägen mot Kolonivägen, Kostervägen/Gondolstigen samt Skutvägen 1-7 och beräknas vara klart mitten av mars.

Återställning av staket återupptas efter vintern. Observera att skadade/nedplockade staket vid förbindelsepunkt inte åtgärdas av kommunen. Det är inte längre möjligt att anmäla skadade staket som skadats för mer än 12 månader sedan om någon anmälan inte tidigare gjorts.

Återställning av vägar och diken återupptas efter vintern.