NY PROJEKTLEDARE!

NY PROJEKTLEDARE
Ny projektledare och ny projektsamordnare för Årsta Havsbadsprojektet (utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp)

Karl-Ossian Frimodt avslutar sin anställning på Haninge kommun och från och med 27 mars ersätts han av Camilla Kostamo som blir ny projektledare.

Från och med den 1 april tillträder Annika Wikholm som projektsamordnare och ansvarar för information och administration.

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att kontakta oss via e-postadressen: arstahavsbad@haninge.se eller på telefon 08-606 82 06.

Så går arbetet!(uppdat 2017-01-27)

Nu ska alla fastighetsägare i områden A – F ha fått vatten och avlopp påkopplat till förbindelsepunkten.

Etapp 1 Årsta Havsbadsvägen asfaltering. Just nu är det vinteruppehåll i entreprenaden.

Entreprenadarbetena pågår för närvarande på Elektriska gatan/Kuttervägen, Briggvägen mot Kolonivägen, Kostervägen/Gondolstigen samt Skutvägen 1-7 och beräknas vara klart mitten av mars.

Återställning av staket återupptas efter vintern. Observera att skadade/nedplockade staket vid förbindelsepunkt inte åtgärdas av kommunen. Det är inte längre möjligt att anmäla skadade staket som skadats för mer än 12 månader sedan om någon anmälan inte tidigare gjorts.

Återställning av vägar och diken återupptas efter vintern.

God Jul & Gott Nytt År!

Fastighetsägareföreningen önskar alla en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År.

snapseed

Så Går Arbetet!(Uppdat 16-12-09)

SÅ GÅR ARBETET
Nu går vi i vidare med att koppla på vattnet i område G, H och I.

ahb_omrghi
Etapp 4

Entreprenadarbetet fortsätter i etapp 4. Vi kommer att arbeta på Briggvägen och Elektriska gatan ett tag framöver.

Nu är det totalt 100 stycken fastigheter som är driftsatta i Årsta Havsbad

Så Går Arbetet (uppdat 16-11-14)

Resultatet från vattenproverna i områdena E och D är godkänt. Det innebär att fastighetsägarna i de två områdena får koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens VA-ledningar.
De fastighetsägare som får koppla ihop ledningarna med kommunens VA-ledningar, kommer inom kort att få ett brev hemskickat med förbindelsepunktens läge och fakturan för anslutningsavgiften.
Etapp 1 (Årsta Havsbadsvägen)
Färdigställande av E1 (Årsta Havsbadvägen) har påbörjats med NCC som entreprenör. Asfaltsarbeten kommer troligen ske till våren så fort vädret tillåter.
Etapp 4
Arbetet fortsätter i etapp 4, Vi arbetar mellan Briggvägen/Elektriska gatan samt från Loggvägen och vidare.
Nu är det totalt 80 stycken fastigheter som är driftsatta i Årsta Havsbad.