Så Går Arbetet! (Uppdat Mars)

Vattenproverna i område G, H och I är nu godkända och alla fastighetsägare ska ha fått vatten och avlopp påkopplat till förbindelsepunkten.

Det innebär att fastighetsägarna i dessa områden får koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens VA-ledningar så fort de mottagit ett brev med förbindelsepunktens läge. Breven är utskickade nu i veckan.

Nu går vi vidare med att koppla på vattnet i område K som beräknas vara klart innan sommaren.
Karta över områdesindelning

Entreprenadarbetena pågår för närvarande på Elektriska gatan mellan Kuttervägen och Kostervägen, Briggvägen, från Kuttervägen mot Kanotstigen samt på Kryssarstigen. Entreprenadarbetena beräknas pågå under april.

NY PROJEKTLEDARE!

NY PROJEKTLEDARE
Ny projektledare och ny projektsamordnare för Årsta Havsbadsprojektet (utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp)

Karl-Ossian Frimodt avslutar sin anställning på Haninge kommun och från och med 27 mars ersätts han av Camilla Kostamo som blir ny projektledare.

Från och med den 1 april tillträder Annika Wikholm som projektsamordnare och ansvarar för information och administration.

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att kontakta oss via e-postadressen: arstahavsbad@haninge.se eller på telefon 08-606 82 06.

Så går arbetet!(uppdat 2017-01-27)

Nu ska alla fastighetsägare i områden A – F ha fått vatten och avlopp påkopplat till förbindelsepunkten.

Etapp 1 Årsta Havsbadsvägen asfaltering. Just nu är det vinteruppehåll i entreprenaden.

Entreprenadarbetena pågår för närvarande på Elektriska gatan/Kuttervägen, Briggvägen mot Kolonivägen, Kostervägen/Gondolstigen samt Skutvägen 1-7 och beräknas vara klart mitten av mars.

Återställning av staket återupptas efter vintern. Observera att skadade/nedplockade staket vid förbindelsepunkt inte åtgärdas av kommunen. Det är inte längre möjligt att anmäla skadade staket som skadats för mer än 12 månader sedan om någon anmälan inte tidigare gjorts.

Återställning av vägar och diken återupptas efter vintern.

God Jul & Gott Nytt År!

Fastighetsägareföreningen önskar alla en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År.

snapseed

Så Går Arbetet!(Uppdat 16-12-09)

SÅ GÅR ARBETET
Nu går vi i vidare med att koppla på vattnet i område G, H och I.

ahb_omrghi
Etapp 4

Entreprenadarbetet fortsätter i etapp 4. Vi kommer att arbeta på Briggvägen och Elektriska gatan ett tag framöver.

Nu är det totalt 100 stycken fastigheter som är driftsatta i Årsta Havsbad