Kalender

Fastighetsägareföreningen Årsmöte 2017

Alla medlemmar kallas till ÅRSMÖTE 2017 Söndagen den 23 april klockan 14.00 i den nyrenoverade föreningsgården nere i Stora Badparken. Med information om VA-arbetena och annat aktuellt. Motioner skall vara styrelsen tillhanda allra senast söndagen den 26 mars.Adresser finner du här nedanför: Vår postadress är Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 137 97 Årsta Havsbad. e-post till oss: styrelsen@arstahavsbad.org eller till ordförande: ingwarae@gmail.com

Välkomna! Styrelsen

Kallelse till 2017 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening

Tisdagen den 25 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium, Blekingegatan 55 Stämman inleds med information om vår hemsida. Tag med hela denna kallelse!

Kalleslen-2017-monterad

OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30.