Nu firar vi kommunalt VA i området och att vårt Årsta Havsbad fyller 90 år !

Under 2018 blev området äntligen helt anslutet till kommunalt VA och fiber. Det är en stor seger för vår förening som kämpat för kommunalt vatten i många år.  Vi firar detta nu under jubileumshelgen lördagen den 13 juli bl a med en konsert med Six Teen Flames kl 13.00 och gäster från kommunen. Nu kan vi gå vidare med att förbättra livet i Årsta Havsbad. Vårt boende utvecklas fortlöpande  – och idyllen består.                                                                                     

Vi har startat en DETALJPLANEGRUPP:

för att att förbättra nuvarande planer på de sätt som går inom Plan- och bygglagen samt ha en beredskap inför nästa detaljplan. Vi har börjat med att göra en hemställan till kommunen om att vi ska få installera solpaneler på våra stugor – utan bygglov trots att området är klassat som kulturhistoriskt. Vi arbetar även med att Amfibieregementet inte ska få hindra oss att  få ökade byggrätter med hänvisning till deras bullerstörningar. Kom med DU OCKSÅ- Nästa möte är den 7 augusti i föreningsgården.                                                                                              

Planeringen norr om Årsta Havsbad                                                       

Planeringen av området norr om Årsta Havsbad har startat med en exploatörsgrupp,  med Fopha Invest, kommunen och markägarna, som ska arbeta med projektet som består av flera delar. Dels en del med nya bostäder i småhus och något äldreboende i Stymningevik,  dvs skogen vid vattnet norr om Karlslund. Där kommer man också att kunna få in viktig social och kommersiell service av nytta för oss i Årstaområdet. En annan del av det aktuella projektet är en upprustning av Årsta Slott som kommer att förses med konferensanläggning, orangeri, hotell och spa. Samt en lunchservering i själva slottshuset  som är öppen nu under sommaren och golfsäsongen. 

Utformning av området vid Utöbryggan (Årsta Brygga)                                          

Det kommer att byggas ny vänthall vid bryggan under hösten.. Kommunen betalar den nya vänthallen och Skärgårdsstiftelsen blir byggherre.  Den nya vänthallen kommer att ligga mellan den nuvarande grillbaren och stranden och ska vara klar våren 2020. Vår förening vill att man prövar att uppföra små faluröda bodar med försäljning och service och har fått Skärgårdsstiftelsen att gå med på att diskutera det.                                                                                                                                                                                                            

Så kontaktar du oss…..                                                             

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. Vår e-post är till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.org och till vår ordförande Ingwar Åhman-Eklund: ingwar@arstahavsbad.org.  Besök gärna vår hemsida www.arstahavsbad.org för aktuell information om styrelsens sammansättning med mera eller vår sida på FACEBOOK där du kan föra en aktuell dialog med vår styrelse och andra medlemmar, ställa frågor och komma med synpunkter. En snabb väg till tydlig kontakt! Ny i styrelsen är Helena Lepistö.                                                                                                                                                                                                

Bli medlem NU i vår förening – för att göra boendet i ÅH bättre och bättre.

Betala din medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbunds plusgiro: 4334165-0. Det är viktigt att du anger kod 1330 och att du lämnar namn, mail, telefon och fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan man inte se att pengarna avser medlemskap till just vår förening!  Medlemsavgiften för ny medlem är idag 395,00 kr. Det enklaste sättet att bli medlem är: Gå in på vår hemsida.  Klicka på MEDLEMSKAP högst upp. Skrolla sedan ned och klicka på länken Villaägarnas ABC-region. Då får du ett formulär som du kan fylla i. Sedan får du ett inbetalningskort på posten.

HÖR GÄRNA AV DIG om du vill bli aktiv! Det är mycket spännande på gång NU! Flera aktiva behövs på grund av alla lovande projekt!                                                                                                                                                                                                                                                                

                   STYRELSEN i  Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *