Förslag till utformning av området kring Årsta Brygga (Utöbryggan)

Vår styrelse har arbetat fram följande förslag tiil synpunkter på planering av området kring Årsta Brygga. Nu vill vi ha synpunkter på vårt förslag från DIG som medlem:
Årsta brygga, även ofta kallad Utöbryggan, byggs nu om. Bryggan förstärks för att kunna klara av trafiken på ett säkrare och mera passagerarvänligt sätt. När det gäller själva bryggan är alla beslut om utformningen redan antagna så dess utformning är svår att påverka.
Däremot är det fortfarande möjligt att påverka utformningen av området kring Årsta brygga inklusive parkeringsytorna vid Videnäsvägen och skogen vid Årstahavsbadsvägen. Marken omedelbart innanför bryggan ägs på kiosksidan av Skärgårdsstiftelsen och på den andra av vår samfällighet.

Därför har fastighetsägareföreningen nu tagit fram ett förslag om hur vi vill att detta område ska planeras i syfte att förbättra miljö och service i Årsta Havsbad.
Detta förslag skall överlämnas till markägarna och Haninge kommun och sedan processas ihop med dem.

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening föreslår att den närmaste omgivningen planeras så att den ger ökat liv åt platsen och service åt resenärerna vilken även kan utnyttjas av oss som bor i området.

Vi är positiva till den väntsal med kiosk som planeras på skärgårdsstiftelsens tomt på den plats där grill- och glasskiosken ligger idag. Vi ser det också som angeläget att kioskens nuvarande ägare kan driva den kommande kiosken eftersom han gör att ett mycket bra arbete.
Vi vill även att den nya planen ger möjlighet till försäljning och/eller service i några mindre bodar (gärna röda typiska skärgårdsbodar) nära bryggan. Skulle någon vilja etablera en restaurang vid bryggan skulle vi välkomna detta.

Föreningar på Utö skulle gärna se någon mera profilerad byggnad i form av ett fyrtorn nära bryggan men detta vill vi avvakta med att ta ställning till tills förslaget blir mer konkretiserat.

När det gäller parkeringarna är vi positiva till en viss utökning av parkeringarna vi Videnäsvägen. Men vi vill behålla träden på den fastighet vid Årstahavsbadsvägen nära bron där det tidigare låg en minigolfbana.

Sammanfattningsvis bör platsen vid bryggan utformas så att man upplever en positiv förstärkning av servicen och av platsens identitet som en viktig knytpunkt i skärgården och en port mot övärlden utanför Södertörn.

——————————————————————-

Våra synpunkter har delvis tagits fram i samråd med de föreningar på Utö som har intressen kring bryggan. Efter att vi nu låtit våra medlemmar lämna synpunkter på vårt förslag kommer vi att överlämna det till kommunen och markägarna med en hemställan om att de beaktar våra synpunkter vid den fortsatta planeringen.
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening Fredagen den 14 oktober 2016 Ingwar Åhman-Eklund Ordförande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *