Nyttiga kontaktuppgifter!

Som bekant är V/A arbetet i full gång nu i Årsta Havsbad. I och med detta arbete så uppstår ofta frågor och funderingar hos våra fastighetsägare. En del irritationer som uppstått på sistone är skador på staket, igenlagda diken m.m. där fastighetsägare inte har fått ett meddelande från entreprenören  att ett fel har begåtts och inte heller ett besked på när det kommer att åtgärdas. För de som är året runt boende så kan vi följa framfarten av arbetet på nära håll och upptäcka brister vart efter de uppstår, men för de som är sommarboende så kanske fastighetsägaren möts av en skada på exempelvis staket, eller ett dike som inte längre fungerar när de besöker sin stuga.

För att vara till hjälp vill vi förmedla kontaktuppgifter till ansvariga inom dessa områden och råder er att kontakta dem om ni har frågor eller om det uppstått problem vid er fastighet i förhållande till V/A arbetet.

För frågor rörande anslutningspunkter för V/A så skall ni vända er till:
Maria Rundqvist tel. 08-606 82 06, maria.rundqvist@haninge.se

Har ni frågor eller problem rörande vägar, diken, staket m.m. så skall ni vända er till Joakim Fahlen, mobil: 073-515 93 97  joakim.fahlen@infrakonsult.se

Enligt information till oss så är Joakim är anställd av kommunen och arbetar på plats ute i Årsta Havsbad.

——————————————————————————————-

Önskar ni få kontakt direkt med entreprenören SIAAB angående enklare frågor om anslutningspunkt eller grävningsarbeten så kan ni kontakta:

Tomas Ragnarsson
tomas.ragnarsson@siaab.se
mobil: 076-1005635 (vardagar mellan 07:00-16:00)

Leif Lövén
leif.loven@siaab.se
mobil: 070-5818886 (vardagar mellan 07:00-16:00)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *