Haninge Stadsbyggnadsnämnd om att undanta Årsta Havsbad från den nya lagen om förenklade byggregler

Enligt massmedia (Mitt i Haninge, Sveriges Radio och SVT) skulle Stadsbyggnadsnämnden i Haninge nyligen ha fattat beslut i enlighet med tjänstemannaförslaget, nämligen att undanta Årsta Havsbad (och flera andra områden i Haninge, bl a Dalarö) från den av Riksdagen tidigare tagna Lagen om Förenklade Byggregler (även populärt kallad Attefallslagen efter dåvarande bostadsministerns namn). Det skulle innebära att man i Årsta Havsbad inte kommer att få bygga de så kallade Attefallshusen som komplementbyggnader och inte heller få bygga till 15 kvm på sin huvudbyggnad utan bygglov.
Enligt senaste nytt, direkt via kontakt med Haninge kommuns nämndsekreterare, stämmer detta inte helt och hållet. Stadsbyggnadsnämnden återremitterade nämligen under sitt senaste möte ärendet till Stadsbyggnadsförvaltningen och dess plankontor. Man ville nämligen att förvaltningen skulle förtydliga motiven till det föreslagna beslutet. Det fanns dock inte från SBN:s sida något uttalat önskemål om att ändra på tjänstemännens förslag, utan endast att få fram ett än starkare beslutsunderlag i frågan.
SBN kan tidigast ta upp ärendet igen i slutet av oktober. Annars tar man nog upp det i slutet av november.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *